divendres, 16 de gener de 2009

L'EMPORDA DE JOAN MARAGALLA dalt de la montanya hi ha un pastor,
A dintre de la mar hi ha una sirena;
Ell canta al dematí que'l sol hi es bò
Ella canta á les nits de lluna plena
Canta el pastor: -Me fás neguit sirena -
Canta el pastor: Me fas neguit sirena
Si sabésses el mar com es bonich!-
Si sabésses la llum de la carena!-
-Si hi baxesses serias mon marit
-Si hi pujares majoya fora plena
Si sabésses el mar com es bonich!
Si sabésses la llum de la carena!
La sirena se feu un xich ençá
Y un xich ençá el pastor de la montanya
Fins que es trobaven al bell mitj del plá
Y del amor plantaren la cabanya. --
Fou l'Empordá!